Dorpsboerderij in Alblasserdam wordt definitief zorgvoorziening

Dorpsboerderij in Alblasserdam wordt definitief zorgvoorziening 20-07-2013 - Algemeen

Deze week zijn woningcorporatie Woonkracht10 en zorgondernemer WoonCadans overeengekomen om de dorpsboerderij aan de Randweg 116 in Alblasserdam om te vormen tot kleinschalige woon– en dagbestedingvoorziening. In 2010 heeft Westwaard Wonen, de voorganger van Woonkracht10, de boerderij van de gemeente Alblasserdam gekocht. Toen is afgesproken dat de boerderij de bestemming ‘wonen met zorg’ zou krijgen. Het monumentale pand is in de stijl van de Delftse school ontworpen en heeft nog veel traditionele details

De boerderij in Alblasserdam is in de jaren veertig van de vorige eeuw in het kader van de wederopbouw gebouwd door de familie Blom. De Historische Vereniging kwam met de suggestie van “de Blomhoeve” als passende naam voor dit wooninitiatief. Met de ondertekening van de voorovereenkomst is het besluit nu definitief.

 

Naast Woonkracht10 is de drijvende kracht achter de boerderij zorgondernemer WoonCadans, een kleinschalige zorgorganisatie actief in de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht. WoonCadans bestaat uit het bevlogen koppel Lourens en Dineke van den Berg met allebei meer dan vijfendertig jaar ervaring in zorg en welzijn. Hun droom is het oprichten van een kleinschalig wooninitiatief waar sprake is van een directe relatie tussen mensen die zorg nodig hebben en mensen die zorg geven, van persoonlijke zorg en welbevinden. Woonkracht10 wil met dit project thuis geven aan mensen met een zorgvraag. Zeker omdat de reguliere woningmarkt voor deze mensen geen oplossing biedt. Daarmee geeft Woonkracht10 ook concreet invulling aan de met de gemeente Alblasserdam gemaakte woningmarktafspraken.

 

Wonen en ontmoeten

WoonCadans huurt De Blomhoeve van Woonkracht10 en zal deze beheren en exploiteren. De boerderij wordt gerenoveerd, waarbij de plannen uitgaan van een woonvoorziening waarin een logeer- en zes zorgstudio’s met gezamenlijke woonkamer worden gerealiseerd, inclusief zorg en ondersteuning. Ook worden er in de boerderij zes appartementen nieuw gebouwd voor begeleid zelfstandig wonen inclusief ontmoetingsruimte. Daarnaast kunnen mensen met een verstandelijke beperking uit de omgeving van deze ruimte gebruik maken en worden er activiteiten georganiseerd binnen en voor de wijk.

 

Eind 2014 gerealiseerd

Nu het haalbaarheidsonderzoek is afgerond en het definitieve besluit is genomen, start de gemeentelijke procedure. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd bij de gemeente. WoonCadans, Woonkracht10 en zeker de toekomstige bewoners hopen dat De Blomhoeve eind 2014 wordt opgeleverd< terug naar overzicht