Dagbesteding

In het vormgeven van het dagbestedings-, werkaanbod is het de essentie dat de activiteiten voor de deelnemers waarde- en betekenisvol zijn en waar mogelijk met een toegevoegde (maatschappelijke) waarde voor de buurt. Hierin zoeken we voor iedere individuele deelnemer naar een aanbod dat past bij de eigen specifieke mogelijkheden. De levensfase, interesses en mogelijkheden zijn uitgangspunt bij de vormgeving van de dagbesteding of het werk ten aanzien van aard en omvang. De activiteiten doen een appèl op de talenten en groeimogelijkheden van de deelnemers waarin ze niet alleen verantwoordelijkheden nemen voor hun eigen werk maar ook voor anderen.

 

De activiteiten zijn ingebed in de samenleving waardoor de deelnemers relaties aan kunnen gaan en onderhouden met anderen, hun eigen netwerk hierdoor kunnen verbreden en participeren binnen de maatschappij. Het activiteiten/werk aanbod van WoonCadans is gebaseerd op 4 hoofdthema's waartussen en waarbinnen een selectie gemaakt kan worden.

  • ”Stoeterij”                                     werkzaamheden op de Stoeterij
  • Winkel “Cado & Zo”                      creatieve werkzaamheden en verkoop van producten 
  • ”Het Atelier”                                  creatieve werkzaamheden en houtbewerking
  • "Huis- en Horecateam                  bak- en kookwerkzaamheden

Buiten het dagbestedingaanbod vanuit WoonCadans is er een samenwerking met andere lokale organisaties. Hierdoor ontstaat er een gevarieerd aanbod van activiteiten binnen Alblasserdam waarbij deelnemers ruime keuzemogelijkheden hebben om tot een aantrekkelijke en zinvolle dagbesteding te komen.

 

Tevens is WoonCadans erkend als leerwerkbedrijf. Voor welke opleidingen dit geldt, kunt u vinden op de site van SBB.