De Blomhoeve

De Blomhoeve is een uniek initiatief van  zorgorganisatie WoonCadans, voor een  kleinschalige woon– en dagbestedingsvoorziening, gevestigd in een voormalige boerderij die centraal is gelegen aan de Randweg te Alblasserdam.

 

Geïntegreerd en midden in de maatschappij, met een toegevoegde waarde voor de buurt.

 

De boerderij en het bijgebouw staan op een terrein van 2.000m² . Het karakter van de voormalige boerderij is behouden gebleven. Het voorhuis is in de oude stijl gerenoveerd en is nu het woonhuis van de ondernemers van de zorgorganisatie WoonCadans.

De woonvoorziening bestaat volledig uit nieuwbouw en voldoet aan alle huisvestingsnormen. De woningen zijn
rolstoeltoegankelijk en levensloopbestendig.

 

Er is ondersteunende begeleiding en verzorging voor 7 bewoners waarbij het accent vooral ligt op de gezamenlijke beleving binnen de woning. In de huiskamer vinden de gezamenlijke  activiteiten plaats waaronder de maaltijden.  Van de huiskamer kan altijd gebruik worden  gemaakt maar het is natuurlijk geen verplichting. Het groepswonen moet passen bij de behoefte en ondersteuningsvraag van de bewoner. Deze woningen bevinden zich op de begane grond en 1e verdieping van de voormalige boerderij. Iedere bewoner beschikt over een eigen woon/slaapkamer van ± 40 m² met sanitair en een  keukenblokje. Het is mogelijk om het slaapgedeelte af te scheiden van het woondeel.

 

Er is ondersteunende begeleiding en eventuele verzorging voor 6 bewoners waarbij het accent meer ligt op het individueel wonen.

De begeleidingsvraag is echter dusdanig dat de bewoner (nog) niet zelfstandig kan wonen en daarom is aangewezen op een 24 uurs woonvoorziening. Deze woningen bevinden zich in de nieuwbouw naast de boerderij. Iedere bewoner beschikt over een eigen appartement (kamer, slaapkamer, keuken en sanitair) van ± 50m². De bewoners kunnen gebruik maken van de gezamenlijke huiskamer en 'Het Trefpunt', welke op vaste tijden van de dag geopend is. Deze heeft deels een restauratieve functie (avond- en weekend maaltijden) maar is vooral gericht op ontmoeten en gezelligheid.

 

 

 

 

 

De Blomhoeve actueel

Zorgboerderij de Blomhoeve officieel in gebruik genomen

Afgelopen week is de gerenoveerde zorgboerderij de Blomhoeve aan de Randweg in Alblasserdam officieel in gebruik genomen.

Lees verder